POŽÁRNÍ OCHRANA

Výkon odborně způsobilé osoby

Provádím výkon odborně způsobilé osoby v  požární ochraně, výkon funkce technika v požární ochraně a  výkon funkce preventisty v požární ochraně. 

l

Provedení vstupního auditu

Společně projdeme vaše provozovny a provedu audit stávající požární ochrany. Na základě auditu navrhnu řešení požární ochrany přesně pro vaše provozovny.

n

Dokumentace požární ochrany

Přesně dle potřeb vašich provozoven vypracuji požární řád, požární poplachové směrnice, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů, požární nebezpečí, dokumentaci zdolávání požáru atd.

s

Požární značení

Projdu vaše stávající požární značení a navrhnu změny. Dostanete instrukce, jak zacházet s požární knihou.

Zastupování při jednání s orgány státního požárního dozoru

Zařídím za vás vše potřebné při jednání s  HZS. Spolupracuji s HZS při cvičeních. 

Prevence požární ochrany

Provádím pravidelné prohlídky dle lhůt v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a dle vyhlášky MV č. 246/201 Sb., o požární prevenci.

Školení v oblasti požární ochrany

Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany. 

Odborná příprava preventistů a požární hlídky

Odborná příprava preventistů a preventivní požární hlídky, případně dalších osob pověřených pro zabezpečení požadavků PO.

Jak probíhá spolupráce se mnou? 

Domluvíme si nezávaznou schůzku. Navštívím vaši provozovnu a provedu vstupní audit na všech vašich pracovištích. Na základě auditu stanovím rozsah dokumentace a osnovy školení vašich zaměstnanců.

Průběh činnosti u objednatele

  1. Provedení vstupního auditu
  2. Zpracování výsledku auditu objednavatele
  3. Projednání výsledků auditu se vedením organizace/společnosti.

Výsledek naší spolupráce

R

Zpracování kompletní dokumentace PO

R

Provedení školení zaměstnanců v PO

R

Školení a odborná příprava osob na úseku PO

R

Provádění pravidelných kontrol a dodržování podmínek PO

R

Nápravná opatření pro zajištění podmínek PO

R

Poradenství v oblasti PO

R

Kontrola a revize prostředků PO

R

Doplnění bezpečnostního značení

Kritické situace a pracovní úrazy

Vypracováním dokumentace moje práce nekončí. Jsem tady i ve chvílích, kdy řešíte na pracovišti závažný pracovní úraz. 

Všechny potřebné dokumenty na jednom místě

Pro usnadnění administrativy nabízím mým klientům veškerou dokumentaci v klientské zóně.

Objednejte si vstupní konzultaci zdarma